Velkommen til Hem Børnehave og Skole 

Ny hjemmeside - en gave til jer i samarbejdets navn!

Endelig har vi fået taget hul på en tiltrængt nytænkning af en fælles hjemmeside for Hem Børnehave og Skole.    
Hjemmesiden er tænkt som en håndgribelig informationskilde med den hensigt, at fortælle om vores fælles traditioner og begivenheder, formål, målsætninger, handleplaner og indsatsområder, så det er lettere for alle at orientere sig om børnehavens og skolens hverdag. Der er afsnit om gruppetid, undervisning, læreplaner og elevplaner,  kost, sundhed og motion, sprogudvikling og læsning og der er opslag om de mange praktiske ting, som skal fungere i hverdagen omkring børn og elever.

Det er vores ønske og positive forventning, at hjemmesiden og forældreintra bliver et vigtigt led i samarbejdet med forældrene. Et godt og tillidsfuldt samarbejde er en grundlæggende forudsætning for, at børnene i børnehave og skole får en hverdag, der opleves som tryg, meningsfuld og udviklende. 
Vi håber, I vil tage hjemmesiden til jer og gøre brug af den i dagligdagen. Den indeholder telefonnumre og mailadresser til børnehave, skole og skolebestyrelse, som I er velkomne til at gøre brug af. 

Hjemmesiden - forældreintra og elevintra giver tilsammen mulighed for at følge med i jeres barn - gruppens/klassens børnehaven og skolens 

En af vores intentioner med den fælles hjemmeside er, at gøre den aktuel med løbende indlæg fra Hem Børnehave og Skole, fra medarbejdere, fra skolebiblioteket, fra skolebestyrelsen og nyt fra elevrådet.

Husk at meningen med samarbejdet mellem jer og os, -  er at give jeres barn de bedst tænkelige rammer omkring jeres barns opvækst! 

Jeg byder alle glædeligt velkommen til 2015

Helle Kappel Nielsen 
skoleleder