Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Fortællinger på Spøttrup

September 2018 var der igen fortælleuge for alle skolens elever. De yngste arbejdede med arfortællinger. Hvad der måske til at begynde med var et mindre ar blev i ugens løb til en gruppes temmelig vidtløftige beretning om talrige ulykker. Samtidig blev det for det enkelte barn til en oplevelse af, at turde stå frem for et stort publikum for at fortælle med ord, fakter og mimik.

Mellemgruppen bearbejdede historier. de godt kunne lide. Læsning og skriftsprog blev “oversat” til det levende fortælleteaters virkemidler. Vi kunne tydeligt mærke, at de elever havde prøvet det før. Alle turde være med.

De ældste fortalte drabelige historier med udgangspunkt i katolske helgenhistorier. Trængsler fra det middelalderlige hverdagsliv med sult, nød, byldepest og farlige fødsler blev omsat til drama, hvor hjælpen måske kunne fås fra en helgen, der selv havde været igennem det, der var værre.

Evalueringen fredag var klar: en vellykket uge med læring og gode oplevelser: “Det er lige som om, man lærer sine kammerater at kende på en ny måde,” som en fra yngste formulerede det.